speaker-photo

​​​solar+HUB

solar+HUB

2050 hedefi ile birlikte gelişmeye devam eden Türkiyedeki güneş enerjisi sektörünü gündeme alacağımız bu oturumda, temiz ve ekonomik bir enerji kaynağı olan güneşin, Türkiye’deki mevcut durumunu, yüzer güneş santrallerinin enerji dönüşümündeki önemini, güneş enerjisini tarım sektörüyle birleştirmenin çok yönlülüğünü anlamayı ve enerjide bağımsızlığın önemi tartışılacak.