speaker-photo

business+HUB

business+HUB

Politika yapıcılar, uluslararası ve ulusal finans kuruluşları, enerji sektörü oyuncuları, teknoloji tedarikçileri, danışmanlık şirketleri gibi enerji dönüşümü yatırımları ve finansmanının taraflarını oluşturan paydaş gruplarını bir araya getirecek oturumlar, enerji sektörünün finansmanını ve geleceğini gündeme taşıyacak. İhtiyaç duyulan yeşil projeler ve gelişen yatırımcı profili için enerji dönüşümünün getirdiği yeni finansman araçları, enerji dönüşümü perspektifi ve piyasa mekanizmasının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji finansman modelleri gibi konular derin uzmanlığa sahip finansal çözüm sağlayıcılar tarafından masaya yatırılacak.