Organized simultaneously with

Pompaj depolamalı HES’ler teşvik kapsamına alındı

Yatırımlar YEKDEM ve yerli katı desteklerinden yararlanabilecek

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile pompaj depolamalı hidroelektrik santral yatırımları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve yerli katkı teşvik uygulamlarının içine dahil edildi.

Düzenlemenin 15’inci maddesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun “YEK Destekleme Mekanizması” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik şu şekilde oldu;

“YEK Destekleme Mekanizması

Madde 6-

Bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde hidroelektrik üretim tesisleri için yer alan fiyatlardan pompaj depolamalı, nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri ile dalga, akıntı ve gel-git enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri faydalanabilir.”

Bizden Haberdar Olun