Organized simultaneously with

Avrupa Komisyonu iklim planlarına enerji depolama hedefi konulmasını istedi

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz hafta sunduğu Elektrik Piyasası Reform Tasarısında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, Ulusal Enerji ve İklim Planlarına enerji depolama kapasitesi ve talep yönetimi alanlarında hedeflerin eklenmesi çağrısında bulundu.

Çağrıda bu alanda yaşanacak ilerlemelerin elektrik üretim sistemine daha fazla yenilenebilir enerji gücünün entegre edilmesine imkan sağlamak ile birlikte, nihai tüketicileri elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruyabileceği savunuldu.

Komisyonun çalışmasında elektrik piyasasında fiyatların oluşmasında halihazırda temel olarak doğal gaz fiyatlarının etkili olduğuna dikkat çekilirken, son dönemde doğal gaz fiyatlarına bağlı olarak yaşanan fiyat dalgalanmalarının ise elektrik piyasasında talep tarafı yönetimi ile enerji depolama gibi çözümlerin eksikliğini ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

Metinde AB ülkelerindeki rüzgar ve güneş enerjisi güçlerinin arttıkça bu iki alandaki eksikliğin çok daha belirgin hale geleceğinin de altı çizildi.

Tarifeler talep yönetimi ve depolamayı teşvik edecek şekilde belirlenmeli

Komisyon sunduğu tasarıda gerek elektrik piyasasında esnekliğin sağlanması, gerekse de elektrik şebekelerine daha fazla yenilenebilir enerji kurulu gücünün entegre edilmesi için üye ülkelere bazı adımlar atması çağrısında bulundu.

Bu adımlar arasında başta elektrik piyasasındaki tarifelerin sistem operatörlerine inovatif çözümler geliştirerek şebeke optimizasyonu sağlamaları mümkün kılacak ve bu iki alana yönelik hizmet satın almalarını teşvik edecek şekilde düzenlenmesi yer aldı.

Komisyon aynı zamanda kapasite mekanizmalarının uygulandığı ülkelerdeki ilgili düzenlemelerin de bu iki alana önceleyecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Depolama ve talep yönetiminde ulusal hedefler belirlenmeli

Komisyonun bir diğer önemli çağrısı da birlik üyesi ülkelere enerji depolama ve talep yönetimi alanlarında Ulusal Enerji ve İklim Planlarına ulusal hedef belirlemesi oldu.

Metinde atılacak bu adımların AB’nin elektrik üretim altyapısına daha fazla yenilenebilir enerji yatırımının entegre edilmesini mümkün kılacağı vurgulanırken, bu adımların aynı zamanda elektrik tüketicilerine de olumlu geri dönüş sağlayacağının altı çizildi.

Komisyona göre atılacak bu adımlar ile elektrik piyasasına uygun fiyat sinyallerinin verilecek olması, enerji depolama tesislerinin elektrik piyasasına entegre edilmesini kolaylaştırabilecek.

Aynı zamanda küçük ölçekli tüketicilerin de esneklik potansiyellerinden yararlanmasını sağlayabilecek temeller atılabilecek.

Bununla birlikte metinde elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaların kontrolünün sağlanması sayesinde nihai tüketicilerin elektrik tüketim masraflarının artmasının önüne geçilebileceğine de vurgu yapıldı.

Bizden Haberdar Olun